7 ශ්‍රේණි ඇලුමිනියම් පත්‍රය

  • 7050 ALUMINUM SHEET

    7050 ඇලුමිනියම් ෂීට්

    7050 ඇලුමිනියම් යනු ඉහළ ශක්තියකින් යුත් තාප පිරියම් කළ මිශ්‍ර ලෝහයකි, එය 7075 ඇලුමිනියම් වලට වඩා විඛාදන ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. සහ වඩා හොඳ දැඩි බව. නිවාදැමීමට අඩු සංවේදීතාවයක් ඇත
  • 7075 ALUMINUM SHEET

    7075 ඇලුමිනියම් ෂීට්

    7075 ඇලුමිනියම් තහඩුව අයත් වන්නේ අල්-සන්-එම්ජී-කියු සුපිරි දෘඩ ඇලුමිනියම් වන අතර එය ඉහළ ශක්තියක්, අධික දෘඩතාවයකින් යුත් සීතල වැඩ කරන ව්‍යාජ මිශ්‍ර ලෝහයකි.