Aluminijski lim serije 7

  • 7050 ALUMINUM SHEET

    7050 ALUMINIJSKI LIM

    7050 aluminij je visokotvrdotna toplinski obrađena legura koja ima veću otpornost na koroziju od 7075 aluminija. i bolju žilavost. Ima nižu osjetljivost na kaljenje
  • 7075 ALUMINUM SHEET

    7075 ALUMINIJSKI LIM

    7075 aluminijska ploča pripada Al-Zn-Mg-Cu super tvrdom aluminiju, koji je slitina visoke otpornosti i visoke tvrdoće za hladno kovanje, daleko bolja od blagog čelika.